Dental Services in Albania

 Welcome to Dorinamele.com
 Quick links
 Partneret tane:
 Shkembimi i monedhave:

1 EUR - 139 LEKE
1 USD - 101 LEKE
1 CHF - 96 LEKE
1 GBP - 153 LEKE

Gjuha: alb | eng | it |

KOLEGJI I LABORANTEVE DENTARE

“IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”

Kolegji u hap per here te pare ne shtator 2003 si shkolle per teknike dentare. Ky ishte rezultat i bashkepunimit midis “IVOCLAR VIVADENT AG” (Liechtenstein), “BEGO” (Germany), “ALPHADENT” (Belgium) dhe distributorit zyrtar esxluziv ne Shqiperi “DORINA MELE”.
Statusi i tanishem i kesaj shkolle ashte ai i Institutit te Larte te Edukimit per teknike dentare dhe pranon nje numur te kufizuar studentesh ne vit ( jo me shum ese 30 studente ).
Kolegji eshte akredituar nga MInistria e Arsimit dhe e Shkences ne Shqiperi. Kolegji ofron Graden BACHELOR per tekniket dentare ne fushen e "Teknologjise Dentare" pas tre vjetesh procesi studimor.
Diploma e Kolegjit eshte dokumenti i vetem e cila ju mundeson studenteve studenteve te pajisen me licence profesionale dhe te hapin laboratorin e tyre privat ne shqiperi. Procesi mesimor eshte organizuar sipas marreveshjes se Bolonjes ne tre vjet ( 6 semestre ).
Laboratoret e Kolegjit jane te pajisura sipas standarteve te qendrave te trajnimit te IVOCLAR dhe BEGO perkatesisht ne Zvicer dhe Gjermani. Ato jane gjithashtu te certifikuarar nga bordi i brendeshem i IVOCLAR dhe BEGO si qendra trajnimi te ketyre kompanive per tekniket dentare shqiptare.

continue >>>

Gallery


Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School

 

Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School

 

Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School

 

Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School Dorina Mele School